Bintang Baru: Pagar Cyclone Balora

Rekabentuk dan Spesifikasi Rekabentuk dan spesifikasinya mengikut kesesuaian cuaca dan pengunaan praktikal berdasarkan pengalaman pekebun dan penternak di Malaysia.   2 Jenis Variasi Pagar Cyclone Balora 2 jenis variasi pagar dengan ketinggaian 4 dan 5 kaki iaitu: ⭕ Silver Pro (Fixed Knot) ⭕ Silver (Hinged Joint) Cyclone 4 kaki tinggi dibina dengan 10 dawai melintang […]